gps.png, 1,1kB 48°42.334´, 20°30.529´

Volajte +421 58 788 2002 alebo sa rezervujte onlineREZERVUJ TERAZ

Prírodné krásy

Národný park Slovenský kras

Národný park Slovenský kras je najrozsiahlejším a najtypickejším krasovým územím Slovenska. Rozprestiera sa v juhovýchodnej časti okresu Rožňava. Morfologicky je Slovenský kras mierne zvlnená plošina. Vodné toky Štítnik, Slaná, Zádielsky a Hájsky potok rozdelili územie na sústavu planín – Koniarsku, Zádielsku planinu a Zádielsku tiesňavu, Horný a Dolný vrch – oddelenýc hlbokými kaňonovitými dolinami a tiesňavami. Slovenský kras je biosferickou rezerváciou evidovanou v UNESCO.

Jaskyňa Domica

Jaskyňa Domica je súčasťou 21 km dlhého jaskynného systému vytvoreného vo vápencoch Silickej planiny podzemnou riečkou Styx /v Maďarskej republike pokračuje jaskynný systém pod názvom Baradla/. V jaskyni je bohatá výzdoba stalagnitov a stalaktitov, kaskádové jazierka, pagodovité útvary. Významné sú tunajšie nálezy z obdobia neolitu – hlinené nádoby a kostenné nástroje. Okolie môžte spoznať aj prechádzkou po náučnom chodníku Domica a okolie.

Gombasecká jaskyňa

Jaskyňa v obci Gombasek patrí k puklinovo-riečnym jaskyniam. Z kvapľovej výzdoby sú pozoruhodné 2 – 3 m dlhé tenké biele kvaple, tzv. brčká. Unikátna mikroklíma prostredia so stálou prítomnosťou krasovej vody udržuje vysokú relatívnu vlhkosť prostredia a pozitívne vplýva na ochorenia dýchacích ciest a astmatických chorôb.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa je chránený prírodný výtvor na vrchu Jelšavský Hrádok, v chotári Ochtinej. Svojou originálnou výzdobou výkvetmi aragonitu patrí medzi najcennejšie v Európe.

Jasovská jaskyňa

Obec Jasov píše svoju históriu od polovice 12. storočia. V obci sa nachádza neskorobaroková stavba kostola a bývalého kláštora premonštrátov z rokov 1750 – 1766, s vysokohodnotným barokovým interiérom, nástennými maľbami a barokovou knižnicou. Nachádza sa tu tiež Jasovská jaskyňa, prvá sprístupnená jaskyňa na Slovensku s nálezmi osídlenia z mladšej doby kamennej.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa je najväčšou ľadovou jaskyňou na Slovensku. Vchod do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 971 m. n. m. . Hrúbka ľadovej vrstvy dosahuje neuveriteľných 22 metrov. Jaskyňa bola ako prvá v Európe elektrifikovaná a osvetlená už v roku 1877.